Vendersgade 65, 7000 Fredericia

Projektrådgivning

Projektstyring

Styring af tid, økonomi og kvalitet er alfa og omega for byggeherren. Som byggeherrerådgivere har vi værktøjerne og erfaringen til effektiv opfølgning på tidsplaner og økonomi. 

Byggeriets kvalitet er fokusområde. Derfor sikrer vi, at der følges op på mål og intentioner i byggeprogrammer, både under projektering og udførelse, og at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført. 

Hør hvordan Arkitekt-C kan skabe værdi i jeres renovering eller projekt

Ring mig op