Vendersgade 65, 7000 Fredericia

1-5 års gennemgang

Fordele ved professionel hjælp til 1- og 5-årsgennemgang.

  • Mange vælger at gøre det uden råd og vejledning fra en byggesagkyndig, men det er en god idé, at have en byggerådgiver med til gennemgangen. 
  • Ved gennemgangen konstaterer man fejl og mangler, som ikke blev opdaget ved aflevering af byggeriet. 
  • Ofte kan bygherren og byggefirmaet blive uenige om, hvorvidt en fejl eller mangel skal udbedres, og så er det en fordel, at du har din egen professionelle rådgiver, som taler din sag. 

Hør hvordan Arkitekt-C kan skabe værdi i jeres renovering eller projekt

Ring mig op